Experti úradu tak potvrdili svoje mimoriadne medzinárodné odborné renomé – po Azerbajdžane, Srbsku a Ukrajine ide o ďalší twinningový projekt EÚ zverený patronátu ÚRSO.
ÚRSO uspel v medzinárodnej súťaži o twinningový projekt EÚ v Palestíne Zobraziť galériu ÚRSO spoločne s partnerskými inštitúciami z Talianska a Grécka, uspel v medzinárodnej súťaži o twinningový projekt EÚ, zameraný na poskytnutie odbornej pomoci a budovanie kapacít dvoch orgánov štátnej správy Palestíny: PENRA (Palestínsky úrad pre energetiku a prírodné zdroje) a PERC (Palestínska regulačná rada pre elektrickú energiu).

ÚRSO, v pozícii vedúceho partnera konzorcia, spoločne s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok, ktorá zastreší projektový a finančný manažment, bude počas 24 mesiacov spolu s talianskymi a gréckymi partnermi vysielať svojich odborníkov do prijímateľskej krajiny (Palestíny) a poskytovať požadovanú expertízu.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Uvedený úspech úradu je podčiarknutý skutočnosťou, že ide o prvý projekt svojho druhu, zameraním aj veľkosťou, ktorý bude slovenský orgán štátnej správy realizovať v tomto náročnom teritóriu.“