Úrad zároveň oceňuje zodpovedný prístup veľkej väčšiny teplárenských spoločností na Slovensku pri nákupe palív určených na výrobu tepla na rok 2022, vďaka čomu sa podarilo v maximálne možnej miere reguláciou aspoň zmierniť nežiadúce dopady extrémneho zdraženia cien plynu na svetových burzách na slovenské domácnosti.
ÚRSO upozorňuje, že viaceré medializované extrémne vysoké nárasty cien tepla sa týkajú najmä nárastu cien tepla v bytových domoch s vlastnou kotolňou, tie však nepodliehajú regulácii zo strany ÚRSO Zobraziť galériu
ÚRSO v reakcii na medializované vysoké nárasty cien tepla upozorňuje, že pri cenách tepla je potrebné striktne rozlíšiť čo úrad v zmysle platných zákon SR môže a čo nemôže, teda čo reguluje a čo už nie. Úrad zdôrazňuje, že nereguluje ceny tepla pre bytové domy s vlastnou kotolňou, kde sú tie nárasty často ozaj dramatické.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Viaceré medializované extrémne vysoké nárasty cien tepla sa týkajú najmä nárastu cien tepla v bytových domoch s vlastnou kotolňou, tie ale nepodliehajú regulácii zo strany ÚRSO. Uvedenú tému však vnímame veľmi citlivo v kontexte súčasného vývoja trhových cien energií, najmä z pohľadu dopadov na sociálne zraniteľné skupiny obyvateľstva, a pozorne skúmame možnosti súčasného regulačného rámca na posilnenie ich ochrany.“

Úrad v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR analyzuje možnosti regulácie ceny plynu aj pre spomínané bytové domy s vlastnou kotolňou, lebo veľká časť takto dotknutých domových kotolní využíva ako palivo na výrobu tepla práve zemný plyn.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „V regulovanom segmente by som zároveň rád ocenil veľkú väčšinu teplárenských spoločností za korektnú spoluprácu v cenových konaniach a najmä za ich zodpovedný prístup voči svojím odberateľom a komunitám, v ktorých pôsobia. Dokázali to tým, že palivá, najmä zemný plyn, určené na výrobu tepla na rok 2022 dokázali aj v ťažkých časoch nakúpiť na trhu za minimálne možné ceny. Zároveň sa mnohí rozhodli dobrovoľne znížiť oprávnené náklady a primeraný zisk, prípadne účtovať svojim odberateľom tarify za teplo pod úrovňou maximálnych cien. Vďaka tomu sa podarilo na väčšine lokalít s CZT na Slovensku v maximálne možnej miere zmierniť nežiadúce dopady extrémneho zdraženia cien plynu na svetových burzách na náklady na teplo pre slovenské domácnosti.“