Úrad upozorňuje všetkých účastníkov trhu s elektrinou a plynom, že z dôvodu nepriaznivej situácie na trhu s dodávkou elektriny a plynu rozhodol, že pristúpi z vlastného podnetu k uplatneniu inštitútu Mimoriadnej regulácie v zmysle § 16 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Mimoriadna regulácia bude vyhlásená s cieľom stabilizácie situácie s bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu v Slovenskej republike. Úrad vykoná mimoriadnu reguláciu po predchádzajúcom prerokovaní s Európskou komisiou. O ďalších krokoch budeme verejnosť priebežne informovať.
industry-3087398_1280 Zobraziť galériu