Celkové navýšenie nákladov domácností na elektrinu bude v roku 2022 asi o 20 % nižšie ako ÚRSO pôvodne avizoval začiatkom decembra 2021 a dostáva sa bližšie k úrovni roka 2020.
ÚRSO sa dôslednou reguláciou sieťových poplatkov podarilo znížiť celkový nárast nákladov na elektrinu pre slovenské domácnosti v roku 2022 (pozrite si finálne dopady na domácnosti v tabuľke) Zobraziť galériu
Úrad v cenových konaniach dôsledne analyzoval cenové návrhy viacerých dodávateľov, ktorí žiadali kvôli extrémnemu nárastu ceny elektriny na burzách zásadné navyšovanie cien. V niektorých prípadoch by navrhované ceny mohli zvýšiť domácnostiam náklady na elektrinu v roku 2022 o desiatky percent navyše oproti úradom stanovenému spôsobu regulácie cien, čo úrad odmietol akceptovať.

Úrad môže na základe ukončených cenových konaní konštatovať, že celkové navýšenie nákladov domácností na elektrinu bude v roku 2022 asi o 20 % nižšie ako ÚRSO pôvodne avizoval začiatkom decembra 2021, po zverejnení samotného vplyvu extrémneho nárastu ceny komodity na burzách.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Tým hlavným dôvodom je, že úradu sa v cenovom konaní podarilo výrazne znížiť tarifu za prevádzkovanie systému (o - 33 %), čo prispelo k zmierneniu dopadov nárastu ceny elektriny ako komodity na burzách na celkovú cenu elektriny. Regulované ceny elektriny v roku 2022 sa tak pre veľkú časť domácností dostávajú približne na úroveň „pred-pandemických“ regulovaných cien elektriny v roku 2020.“

Pre priemernú domácnosť žijúcu v byte to bude znamenať v roku 2022 celkový nárast nákladov na elektrinu oproti roku 2021 o necelé 3 eurá za mesiac. V porovnaní s rokom 2020 takáto domácnosť dokonca priemerne ušetrí - 19 centov. (viac v tabuľke)

Domácnostiam, ktoré využívajú elektrinu aj na kúrenie a ohrev vody, vzrastú náklady na elektrinu v roku 2022 o cca 12 eur za mesiac. (viac v tabuľke)

TAB_domacnost

Konkrétne dopady na odberateľov budú závisieť od výšky spotreby elektriny, účelu využitia elektriny v domácnosti a ceny elektriny dohodnutej s dodávateľom. ÚRSO zároveň zdôrazňuje, že v cenovom rozhodnutí nestanovuje dodávateľom elektriny pevnú cenu, ale MAXIMÁLNU CENU, tá sa nemôže prekročiť - každý spotrebiteľ môže v rámci trhovej súťaže žiadať od svojho dodávateľa elektriny nižšiu cenu, prípadne ho môže zmeniť.