Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ubezpečuje verejnosť, že o koncových cenách elektriny, plynu, tepla a vody na rok 2022, vrátane jednotlivých zložiek týchto cien, rozhodne úrad v riadnych cenových konaniach v zmysle platnej legislatívy SR. Jednotlivé cenové konania budú prebiehať na úrade v najbližších týždňoch a mesiacoch. O ich výsledku bude úrad informovať verejnosť po ich finálnom ukončení do konca tohto roka.
ÚRSO rozhodne o cenách energií a vody do konca roka  Zobraziť galériu