V porovnaní s českými a rakúskymi domácnosťami, slovenské domácnosti pocítia v budúcom roku dopady súčasného extrémneho nárastu burzových cien elektriny v oveľa menšej miere.
ÚRSO: Regulácia na Slovensku chráni domácnosti pred extrémnymi trhovými cenami elektriny – porovnanie s ČR a Rakúskom (modelový príklad) Zobraziť galériu
Úrad analyzoval cenové návrhy viacerých dodávateľov elektriny, ktorí žiadali zásadné navyšovanie cien. V niektorých prípadoch by nimi navrhované ceny zvýšili slovenským domácnostiam náklady na elektrinu o desiatky percent nad rámec úradom stanoveného spôsobu regulácie, čo úrad odmietol akceptovať.

Pri stanovení cien za dodávku elektriny pre slovenské domácnosti ÚRSO totiž využíva existujúce regulačné nástroje, na základe ktorých zohľadňuje v regulovaných cenách ako maximum priemer trhových cien elektriny za prvých šesť mesiacov tohto roka. Tým sa zmiernil dopad súčasného nárastu trhových cien na zraniteľných odberateľov.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Súčasná situácia potvrdzuje, že spôsob regulácie tak ako ju v Slovenskej republike nastavil a uplatňuje ÚRSO zabezpečuje nielen stabilitu regulovaných cien pre zraniteľných odberateľov, ale dáva priestor aj pre samotných dodávateľov elektriny, aby mohli efektívne manažovať veľkoobchodné riziko pri nákupe pre regulovaných zákazníkov.“

Vďaka regulácii tak budú mať domácnosti a malé podniky na Slovensku v roku 2022 oveľa miernejší nárast ceny dodávky elektriny (dodávka tvorí cca 40 % koncovej ceny elektriny), a to aj v porovnaní s našimi susednými krajinami.

Modelový príklad:

Picture_mocel


V nasledujúcom grafe je evidentné, že existujúci spôsob regulácie cien dodávky elektriny pre domácnosti a malé podniky eliminuje dramatické nárasty trhových cien elektriny na energetických burzách EÚ v posledných mesiacoch roku 2021.  

Picture_Graf

ÚRSO pokračuje v cenových konaniach pre stanovenie ďalších zložiek koncovej ceny elektriny pre slovenské domácnosti a malé podniky na rok 2022 (TPS, TSS, cena za distribúciu a prenos). Úrad bude verejnosť o ich výsledkoch priebežne informovať.