• Opatrenia na ochranu odberateľov v súvislosti s pandémiou COVID-19 ÚRSO
• Problém COVID-19 s platením vášho účtu za energiu
• Máte stále obavu pred šírením COVID-19 pri odpočtoch elektromerov a plynomerov?
ÚRSO: Rady a informácie odberateľom v súvislosti s dopadmi pandémie COVID-19 Zobraziť galériu
Opatrenia na ochranu odberateľov v súvislosti s pandémiou COVID-19

Akúkoľvek pomoc týkajúcu sa kompenzácií či už odberateľov alebo ekonomicky aktívnych subjektov a všetky informácie týkajúce sa ekonomickej či inej pomoci v súvislosti s pandémiou COVID-19 nájdete na stránke https://korona.gov.sk/.

(ÚRSO v zmysle platnej legislatívy nevydávalo vlastné rozhodnutia v súvislosti s pandémiou).


Problém COVID-19 s platením vášho účtu za energiu

V prípade, že máte ťažkosti so zaplatením účtu za elektrinu alebo plyn, mali by ste sa obrátiť na svojho dodávateľa a dohodnúť sa na splátkovom kalendári.

ÚRSO v tomto smere verejne vyzýva regulované subjekty, aby mali k dispozícii vyškolený personál, ktorý sa bude snažiť každý jednotlivý prípad ústretovo riešiť vo forme praktických platobných plánov na pomoc zákazníkom v domácnostiach. Akákoľvek dohoda o splátkach by mala brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti týkajúce sa zákazníka.


Máte stále obavu pred šírením COVID-19 pri odpočtoch elektromerov a plynomerov?

Odberatelia majú možnosť nahlásiť stav ich zariadenia telefonicky, priamo na stránke distribútora alebo prostredníctvom elektronickej aplikácie, ktorú nájdu na stránkach konkrétnej distribučnej spoločnosti, pod ktorú patria aj s presným postupom: