V súlade s ambíciou ÚRSO byť čo najbližšie k odberateľom a v snahe byť im nápomocný, pripravil úrad online formuláre na podávanie podnetov a návrhov na alternatívne riešenie sporov, ktoré zjednodušia postup odberateľov pri riešení ich problémov a nezrovnalostí vyplývajúcich zo vzťahu s regulovaným subjektom.
ÚRSO pripravil online formuláre na podávanie podnetov Zobraziť galériu
Online formuláre sú navrhnuté tak, aby obsahovali všetky podstatné náležitosti, ktoré úrad potrebuje poznať na zaujatie odborného stanoviska a zhodnotenie, či bolo porušené zákonom chránené právo odberateľa vo vzťahu k regulovanému subjektu.

Týmto spôsobom sa uľahčí cesta a zrýchli konanie pri vybavovaní podnetov odberateľov.


Online formuláre: