Nové vedenie úradu považuje platnú legislatívu ohľadom zmeny dodávateľa energií za nevýhodnú pre odberateľov a už iniciovalo zásadné zmeny.
Ilustračný obrázok Ruky obklopujúce guľu s človekom Zobraziť galériu

Dnes je pri zmene dodávateľa situácia taká, že odberatelia môžu požiadať svojho dodávateľa elektriny alebo plynu o ukončenie zmluvy iba do 31. marca príslušného roka a táto zmena následne nadobudne účinnosť až od 01. januára roka nasledujúceho! V prípade, že to odberateľ takto neurobí, zmluva s jeho dodávateľom sa mu automaticky predlžuje na nasledujúci kalendárny rok!

Vzhľadom na zjavnú nevýhodnosť tejto zákonnej úpravy pre odberateľov sa úrad rozhodol iniciovať zmenu zákona o energetike, ktorá okrem iného prinesie zrušenie tejto lehoty do 31.marca a väčšiu slobodu pri zmene dodávateľa.

O ďalšom legislatívnom vývoji bude úrad verejnosť priebežne informovať. Zatiaľ však platí súčasná právna úprava a úrad preto vyzýva odberateľov, aby v prípade ak chcú zmeniť svojho dodávateľa energií,  urobili tak do 31.marca 2024.