Tento pracovný návrh pripravovanej novely vyhlášky úradu č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, reflektuje návrh novely zákona č. 309/2009 Z. z v tom znení ako bol podaný do NR SR a v súčasnosti o ňom poslanci rokujú.
ÚRSO predstavuje pracovný návrh novely vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike, ktorá zapracúva ustanovenia o prolongácii podpory OZE navrhované v zákone č. 309/2009 Z. z. Zobraziť galériu
Po prijatí finálnej verzie novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚ KVET v NR SR, ÚRSO následne tomu prispôsobí aj finálne znenie svojej vyhlášky.

Úrad vyzýva odbornú verejnosť na podanie podnetov k zverejnenému návrhu vyhlášky na e-mailovej adrese: prolongacia@urso.gov.sk

Materiál „Návrh pripravovanej novely vyhlášky úradu č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike“ nájdete tu: