Cieľom ÚRSO je transparentne, na mesačnej báze, informovať odbornú ako aj laickú verejnosť, o tom, koľko financií ide v skutočnosti na túto podporu, nakoľko ju financujú sami odberatelia vo svojich účtoch za elektrinu v rámci tzv. tarify za prevádzkovanie systému.
ÚRSO predstavuje aktualizovaný stav finančných zdrojov v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET (za máj 2021), ako aj podklad na verejnú konzultáciu k prehodnoteniu spôsobu určenia výšky tarify za prevádzku systému (TPS) na rok 2022 a neskôr Zobraziť galériu
Aktualizovaný stav finančných zdrojov v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET za máj 2021 nájdete tu: (pdf, 398,51kB)

Verejná konzultácia ohľadom očakávaných prebytkov v systéme TPS

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Vzhľadom na očakávaný pozitívny vývoj a predpokladané vysoké prebytky v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET ku koncu roku 2021, ÚRSO zároveň predstavuje možnosti riešenia tohto prebytku vo väzbe na historické dlhy, na požiadavky odberateľov ohľadom zníženia záťaže na ich účty za elektrinu i na celkovú stabilizáciu TPS.“

ÚRSO tak odbornej verejnosti predstavuje materiál „Prehodnotenie spôsobu určenia výšky tarify za prevádzku systému (TPS) na rok 2022 a neskôr“ ako podklad na verejnú konzultáciu.

Vaše podnety a pripomienky môžete zasielať na adresu: prolongacia@urso.gov.sk

Samotný materiál určený na verejnú konzultáciu nájdete tu: „Prehodnotenie spôsobu určenia výšky tarify za prevádzku systému (TPS) na rok 2022 a neskôr“