Predseda úradu Andrej Juris v tejto súvislosti dňa 11.11.2021 zorganizoval na pôde úradu stretnutie s Komisiou priemyselných odberateľov v zastúpení Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR - Ivana Mahríková, Republiková únia zamestnávateľov - Michal Pintér, Klub 500 - Jozef Čerňan a Jozef Petrušek, Slovenská obchodná a priemyselná komora - Ladislav Szemet a Asociácia priemyselných zväzov - Milan Veselý
ÚRSO pokračuje v intenzívnej komunikácii s odbornou verejnosťou pri návrhu systémového opatrenia - stanovenie pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre podnikateľov na rok 2022 Zobraziť galériu
Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad pripravil návrh systémového opatrenia na zníženie poplatkov za elektrinu pre podnikateľov na rok 2022 a teraz ho intenzívne a transparentne konzultuje so zástupcami odbornej verejnosti.“

Predseda Andrej Juris o stanovení pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre podnikateľov na rok 2022 diskutoval v ten istý deň aj na podujatí, ktoré v Bratislave organizoval ENERGOKLUB.