Na celkovej výrobe elektriny v Slovenskej republike v roku 2022 sa elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) podieľala úrovňou 22,90 %. Oproti roku 2021 sa celkový podiel OZE na výrobe elektriny zvýšil o 1,60 %.
photovoltaic-ga867c8f73_1280 Zobraziť galériu

Na základe predložených údajov od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s. a SEPS, a.s., ÚRSO konštatuje, že v roku 2022 sa z OZE vyrobilo 6 162 781 MWh elektrickej energie, čo na celkovej výrobe elektriny v SR v roku 2022 (26 915 884 MWh) predstavovalo podiel 22,90 %. Podiel ostatnej výroby elektriny bol tak na úrovni 77,10 %.
 

 obr1_30_06_23

Celkový počet zdrojov, ktoré vyrábali elektrickú energiu z OZE a zároveň v roku 2022 mali so spoločnosťou OKTE a.s. uzatvorenú „Zmluvu o poskytovaní údajov“ (podporované aj nepodporované zdroje) bol 2 666.
 

V nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj výroby el. energie z OZE za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 rozdelený podľa jednotlivých obnoviteľných zdrojov:

obr2_30_06_23


V roku 2022 došlo oproti roku 2021 k zníženiu množstva vyrobenej elektriny z OZE o 4,01 %. Avšak vzhľadom na zníženie celkového množstva vyrobenej elektriny zo všetkých zdrojov v SR o 11 %, sa podiel OZE na výrobe elektriny zvýšil oproti roku 2021 o 1,60 %.