Skutočné údaje za regulované činnosti - za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2023 sa predkladajú Úradu pre reguláciu sieťových odvetví do 31. mája 2024 podľa § 15 vyhlášky
č. 323/2022 Z. z. V rámci zasielania vyplnených tabuliek elektronicky došlo k zmene, v časti „Tlačivá a formuláre - Vodné hospodárstvo“ je zverejnený na vyplnenie nový súbor (V 00001) s prílohami k vyhláške 323/2022 Z. z.
ilustračné foto: kvapka vody Zobraziť galériu

Usmernenie k predkladaniu skutočných údajov za rok 2023 nájdete: Usmernenia | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)