Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík sa dňa 11.04.2024 v Michalovciach zúčastnil rokovania s námestníkom ministra energetiky Ukrajiny Mykolom Kolisnykom. Prebrali viaceré kľúčové oblasti vzájomnej spolupráce v oblasti energetiky a regulácie.
Ilustračný obrázok, potrubia, vedenia, ventilácia, kúrenie,energie, priemysel, teplo. Zobraziť galériu

Stretnutie viedla podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková a bolo súčasťou programu „Spoločné rokovanie vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny“.

Predseda ÚRSO na rokovaní ponúkol pomoc Ukrajine v rámci realizácie ďalšieho twinningového projektu v oblasti energetiky. Týkal by sa implementácie aktuálnej legislatívy EÚ do ukrajinského energetického prostredia na základe úspešného projektu, ktorý bol ukončený medzi regulačnými úradmi UA a SR v roku 2017. 

Námestník ministra energetiky Ukrajiny ponuku ÚRSO ocenil s tým, že bude v tejto veci bezodkladne inštruovať šéfa ukrajinského regulačného úradu, aby spolupráca v oblasti twinningového projektu pokračovala.

Predseda ÚRSO zároveň na stretnutí podporil iniciatívu ukrajinskej strany ohľadom problematiky tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu. Tá je v súlade so zámerom SR, teda aby sa diverzifikovala trasa prepravy zemného plynu z Azerbajdžanu využívaním tzv. Balkánskej trasy.

Za veľmi dôležitú považuje Jozef Holjenčík ponuku Ukrajiny na uskladňovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch na Ukrajine za výhodné ceny. Táto ponuka súčasne predpokladá využívanie prepravných kapacít prevádzkovateľa prepravnej siete Eustream aj v smere zo SR na východ, teda zachovanie tranzitu cez Ukrajinu považuje ÚRSO za výhodné pre obidve strany a podporuje tieto aktivity.

Predseda ÚRSO tiež podporuje iniciatívu ukrajinskej strany na vytvorenie tzv. „Európskeho HUB-u“ ako obchodnej platformy na princípe zapojenia čo najväčšieho počtu obchodníkov za súčasného využívania skladovacích kapacít na území Ukrajiny.

Jozef Holjenčík na stretnutí akcentoval aj problematiku záverečného cyklu jadrovej elektrárne a to konkrétne v oblasti rozvoja možnej spolupráce pri skladovaní vyhoreného jadrového paliva. Mykola Kolisnyk reagoval pozitívne a vyjadril záujem o spoluprácu aj v tejto oblasti.

Na stretnutí tiež dominovala vzájomná ochota pre prehlbovanie spolupráce v jadrovom priemysle.