Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prerokuje v najbližších dňoch pracovnú verziu návrhu koncepcie na ochranu odberateľov pred energetickou chudobou v odbornej skupine so zástupcami ministerstva práce, ministerstva hospodárstva i ministerstva financií a následne k nej otvorí aj verejnú konzultáciu. Samotný návrh koncepcie chce ÚRSO predložiť Vláde SR ešte na jeseň tohto roka.
ÚRSO: Návrh koncepcie riešenia energetickej chudoby môže byť systémovým opatrením, samotná koncepcia však následky zdražovania energií na budúci rok určite nevyrieši  Zobraziť galériu

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Pracujeme na tom, aby sme priniesli čo najlepšie návrhy riešení aj z praxe vyspelých krajín EÚ. V tomto období finalizujeme príslušné podklady ku ktorým v rámci verejnej konzultácie privítame aj podnety a pripomienky odbornej verejnosti. Po zapracovaní pripomienok chceme materiál predložiť na rokovanie Vlády SR ešte v priebehu jesene. Kľúčové preto bude, ako sa k predloženému návrhu postavia jednotlivé rezorty, či si ho osvoja a prijmú bez zmien alebo so zmenami. Zároveň bude dôležité, aké bude prijaté finálne rozhodnutie ohľadom implementácie týchto návrhov opatrení. Samotná implementácia bude tiež podmienená viacerými úpravami primárnej legislatívy.“

Úrad zdôrazňuje, že téma energetickej chudoby je úzko prepojená s príjmovou chudobou. Keďže v súčasnosti už existujú určité nástroje sociálnej a daňovej politiky na podporu príjmovo slabších domácností, tieto skupiny obyvateľstva nie sú úplne bez pomoci zo strany štátu. Systém podpory pre energeticky chudobné domácnosti by však do budúcnosti mohol podstatne rozšíriť podporné nástroje štátu a pomôcť aj ďalším domácnostiam, ktoré by spĺňali kritéria energetickej chudoby.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Vnímam, že aj s ohľadom na globálny kontext a očakávanú vysokú infláciu v nadchádzajúcich mesiacoch sú očakávania od tohto materiálu vysoké. Náš návrh koncepcie riešenia energetickej chudoby môže byť systémovým opatrením, samotná koncepcia však následky zdražovania energií na budúci rok určite nevyrieši. Navrhované nástroje totiž nie sú o rozdávaní energetických šekov, ale o systémových opatreniach – majú komplexne riešiť problematiku dlhodobo udržateľnej dostupnosti energií ako takých pre odberateľov v SR minimálne v strednodobom horizonte.“