Cena za dodávku tvorí v koncovej cene elektriny približne 40 %. Ďalšie zložky koncovej ceny elektriny budú známe po ukončení právoplatných cenových rozhodnutí do konca tohto roka.
power-plug-2 Zobraziť galériu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví momentálne intenzívne pracuje na cenových konaniach pre stanovenie všetkých zložiek cien elektriny pre slovenské domácnosti a malé podniky na rok 2022, tak aby v maximálnej miere zmiernil extrémny nárast cien elektriny na svetových burzách.  

Úrad už ukončil vyše 30 cenových konaní za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov na rok 2022, viaceré stále pokračujú.  

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad dôsledne analyzuje cenové návrhy viacerých dodávateľov, ktorí žiadali zásadné navyšovanie cien. V niektorých prípadoch by navrhované ceny mohli zvýšiť domácnostiam náklady na elektrinu o desiatky percent navyše oproti úradom stanovenému spôsobu regulácie cien, čo úrad odmieta akceptovať.“

Vzhľadom na parametre ustanovené cenovou vyhláškou č. 18/2017 Z.z. , ktoré vstupujú do stanovenia regulovaných cien elektriny na budúci rok, úrad už môže konštatovať, že samotná cena komodity, ktorú musí dodávateľ nakupovať pre zabezpečenie dodávok elektriny pre svojich odberateľov elektriny a ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje výpočet regulovanej ceny za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky vzrástla pre rok 2022 oproti roku 2021 o vyše 15 eur na MWh.  

Pre priemernú domácnosť v SR žijúcu v byte by to mohlo znamenať celkový medziročný nárast nákladov približne o 3 - 4 eurá za mesiac. Domácnostiam, ktoré využívajú elektrinu aj na kúrenie a ohrev vody, by mohli vzrásť náklady na elektrinu o cca 14 eur za mesiac (viac v modelovom príklade). Konkrétne dopady na odberateľov budú závisieť aj od výšky spotreby elektriny, účelu využitia elektriny v domácnosti a ceny elektriny dohodnutej s dodávateľom. Rozhodujúce pre určenie presných nákladov domácností bude samozrejme uzavretie všetkých zložiek koncovej ceny elektriny. 

Na základe aktuálne ukončených cenových konaní na dodávku elektriny je možné konštatovať, že regulované ceny elektriny sa v roku 2022 dostanú nad úroveň regulovaných cien elektriny v roku 2020. Rok 2021 bol mimoriadny nízkymi cenami elektriny z dôvodu pandémie COVID-19, kedy ceny klesli oproti roku 2020, avšak v súčasnosti čelíme značným nárastom trhových cien elektriny  najmä z dôvodu oživenia ekonomiky a poklesu dostupných výrobných kapacít v strednej Európe. Úrad preto zahrnul do modelového príkladu aj porovnanie s rokom 2020.

V porovnaní s rokom 2020  náklady na bežnú domácnosť žijúcu v bytovom dome vzrastú o cca jedno euro  mesačne a pre domácnosť s elektrickým vykurovaním o cca 11 Eur mesačne.

02-12-2021_tab

Uvedené mesačné náklady sú modelové, výšku nákladov v modelovom príklade zatiaľ neovplyvňuje výška TPS, TSS, ceny za distribúciu a prenos elektriny, lebo tieto cenové konania ešte nie sú ukončené. Presné čísla ÚRSO verejnosti oznámi po finálnom ukončení všetkých cenových konaní týkajúcich sa jednotlivých zložiek koncovej ceny elektriny pre domácnosti na rok 2022 do konca tohto roka.

Úrad zároveň upozorňuje odberateľov, že stanovuje maximálne ceny za dodávku elektriny.  Odberatelia  môžu stále žiadať svojich dodávateľov o zľavu, prípadne zmeniť dodávateľa.