Predseda úradu Andrej Juris a podpredseda úradu Szabolcs Hodosy sa dňa 16.06.2021 zúčastnili online diskusie Ministerstva hospodárstva SR so zástupcami odbornej verejnosti na tému: Návrh novely zákona č. 309/2009 Z. z. - prolongácia podpory pre OZE.
ÚRSO na diskusii MH SR o návrhu novely zákona č. 309/2009 Z. z Zobraziť galériu
Ministerstvo hospodárstva SR zastupoval štátny tajomník Karol Galek, ktorý prezentoval hlavné dôvody a priebeh predloženia legislatívneho návrhu i pozmeňovacie návrhy v NR SR.

Predseda ÚRSO Andrej Juris a podpredseda ÚRSO Szabolcs Hodosy informovali v tejto súvislosti o návrhu pripravovanej novely vyhlášky úradu č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a ktorú úrad posunie odbornej verejnosti na pripomienkovanie.

Upresnili, že ÚRSO pri príprave vyhlášky ako sekundárnej legislatívy vychádza z navrhovanej primárnej legislatívy. Po prijatí novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚ KVET v NR SR, ÚRSO následne tomu prispôsobí aj znenie svojej vyhlášky.