ÚRSO upozorňuje, že podľa aktuálne dostupných informácií, súčasní odberatelia plynu spoločnosti Slovakia Energy už zajtra (08.10.2021) prechádzajú do režimu tzv. dodávky poslednej inštancie a v sobotu (09.10.2021) sa to bude týkať aj súčasných odberateľov elektriny spoločnosti Slovakia Energy.
person-gbb33fc432_1920 Zobraziť galériu
ÚRSO v tejto súvislosti ubezpečuje dotknutých odberateľov, že budú mať v zmysle legislatívy naďalej zachovanú nepretržitú dodávku elektriny aj plynu. Nik nebude „odpojený“.

Najdôležitejšia rada je: NEPANIKÁRTE! Nie je potrebná návšteva zákazníckeho centra žiadneho z dodávateľov. V blízkej dobe bude každý dotknutý odberateľ oficiálne skontaktovaný príslušným dodávateľom poslednej inštancie a bude mu poskytnutá kompletná informácia, ako má postupovať.

Viac informácií nájdete v usmernení, ktoré ÚRSO aktuálne vypracoval pre dotknutých odberateľov („Môj dodávateľ energie končí svoje podnikanie, čo mám robiť?“)

 
ÚRSO vyzýva ostatných dodávateľov k ústretovosti voči zákazníkom Slovakia Energy

ÚRSO vyzýva dodávateľov poslednej inštancie, aby vychádzali v maximálnej možnej miere v ústrety zákazníkom Slovakia Energy, ktorí k nim „spadnú“.

Zároveň ÚRSO vyzýva všetkých dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku, aby so zákazníkmi Slovakia Energy bezodkladne a čo možno najskôr uzatvárali nové riadne zmluvy, aby títo odberatelia zotrvali v mimoriadnom režime dodávky čo možno najkratší čas.

ÚRSO dodávateľov upozorňuje, že k týmto žiadostiam o uzavretie zmluvy musia pristupovať v súlade so zákonom o energetike a nesmú odmietať jej uzatvorenie v rozpore s platnou legislatívou, a to vrátane kladenia si podmienky posunu účinnosti novej zmluvy až na obdobie po skončení kalendárneho roka 2021. ÚRSO pripomína, že na odberateľov v režime dodávky poslednej inštancie je potrebné nahliadať ako na odberateľov, ktorí svojho dodávateľa stratili a ktorí tak nemajú žiadnu obchodnú prekážku, aby uzavreli zmluvu o dodávke elektriny a/alebo plynu s účinnosťou k čo najskoršiemu možnému termínu začiatku riadnej dodávky.