Úrad k tomuto kroku pristúpil, aby zabezpečil pre slovenské domácnosti bezpečnú a nepretržitú dodávku tepla počas celej blížiacej sa vykurovacej sezóny.
ÚRSO kvôli kritickej situácii na trhoch s energiami upravuje pre teplárenské spoločnosti korekčný koeficient kp na hodnotu 1,8924 Zobraziť galériu
ÚRSO s ohľadom na mimoriadne nepriaznivý vývoj cien zemného plynu na burze EEX (European Energy Exchange) v roku 2021 analyzoval situáciu so zabezpečením zemného plynu teplárenskými spoločnosťami na rok 2022 za účelom posúdenia vplyvu nákupných cien zemného plynu na regulované ceny tepla, hlavne s dôrazom na ochranu záujmov slovenských domácností.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Z výsledkov analýzy vyplýva, že viaceré teplárenské spoločnosti na Slovensku boli dramatickým vývojom na trhu so zemným plynom mimoriadne zaskočené a nestihli si zemný plyn určený na výrobu tepla v roku 2022 nakúpiť v čase, kedy cena plynu bola priaznivejšia. Vznikli tak oprávnené obavy o dostupnosť plynu určeného na vykurovanie slovenských domácností počas blížiacej sa vykurovacej sezóny.“

ÚRSO preto na základe analýzy vyžiadaných informácií od dodávateľov tepla a s ohľadom na pretrvávajúci nepriaznivý trend vo vývoji cien plynu zverejňuje korekčný koeficient kp v hodnote 1,8924.

Úrad zdôrazňuje, že k tomuto kroku pristúpil, aby zabezpečil pre slovenské domácnosti bezpečnú a nepretržitú dodávku tepla počas celej blížiacej sa vykurovacej sezóny.

V záujme zabezpečenia plynulých dodávok tepla pre konečných spotrebiteľov úrad odporúča výrobcom tepla využiť všetky alternatívne možnosti pri nákupe plynu, napríklad dlhodobé kontrakty.