Úrad podporuje zaujímavé aktivity, ktoré pomáhajú odberateľom pri optimalizácii ich nákladov na energie. Projekt CLEAR-X sa týka skupinového nakupovania výrobkov a služieb a je pravidelnou aktivitou mnohých európskych spotrebiteľských organizácií, pretože prináša výhody a benefity pre združených spotrebiteľov a podporuje ho Európska komisia. Projekt CLEAR-X je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

ÚRSO informuje o projekte CLEAR-X Zobraziť galériu

CLEAR-X je skratka pre „Consumers Leading the EU’s Energy Ambition Response, Expansion“. Hlavným cieľom projektu je umožniť spotrebiteľom zapojiť sa do energetickej transpozície vďaka investíciám do obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a energeticky účinných technológií (EE).

 

Spotrebitelia budú mať prístup k výberu produktov otestovaných v nezávislom laboratóriu, sú im odporúčaní overení dodávatelia a počas celého nákupu je im k dispozícii kontaktné miesto spotrebiteľskej organizácie.

 

Spotrebitelia vďaka tomu rýchlejšie spoznajú výhody technológií OZE a EE a ľahšie prispôsobia svoju spotrebu a zmenia návyky pri využívaní energie, čo sa premietne do trvalých energetických a finančných úspor v domácnostiach.

 

Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v súčasnosti realizuje prvý skupinový nákup fotovoltických zariadení pre rodinné domy na Slovensku. Pre spotrebiteľov/domácnosti je zriadená špeciálna web stránka www.spolocnenakupy.sk, kde sa môžu bezplatne a nezáväzne registrovať, aby mohli dostať ponuku od dodávateľov, ktorí sa do projektu zapojili.

 

 

Viac o projekte CLEAR-X tu:

CLEAR-X - Consumers Leading the EU's Energy Ambition Response, Expansion