Úrad automaticky predĺži platnosť súčasných cenových rozhodnutí a potvrdení o cene do konca roka 2022.
drop-of-water-578897_1920 Zobraziť galériu
Podľa čl. I Dodatku č. 1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 - 2021, prijatého Regulačnou radou dňa 10. novembra 2020, sa aktualizovala dĺžka súčasného regulačného obdobia, ktoré bolo predĺžené do 31. decembra 2022. Ide o 5. regulačné obdobie.

Podpredseda ÚRSO Szabolcs Hodosy: „Keďže danú oblasť riešime kompetentne, zodpovedne a k čo najväčšiemu komfortu subjektov, považujeme za vhodné čo najskôr informovať subjekty podnikajúce v oblasti vodného hospodárstva, že nie je potrebné z ich strany podniknúť kroky smerujúce k predĺženiu, resp. vydaniu nových potvrdení o cene na obdobie od 1.1.2022 do konca 5. regulačného obdobia.“

ÚRSO tak automaticky predĺži platnosť súčasných cenových rozhodnutí a potvrdení o cene vydaním nových cenových rozhodnutí alebo potvrdení o cene s platnosťou do konca 5. regulačného obdobia v súlade s § 14 ods. 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, v cenových konaniach z podnetu úradu.