Úrad na stretnutí vyzval dodávateľov poslednej inštancie, aby bývalým zákazníkom Slovakia Energy neúčtovali maximálne ceny elektriny v zmysle inštitútu dodávky poslednej inštancie, ale aby im poskytli elektrinu za regulované ceny.

Úrad zvažuje vytvorenie fondu na ochranu odberateľov energií, ktorý by chránil odberateľov pred dramatickým zvyšovaním cien energií v prípade náhleho ukončenia činnosti ich dodávateľa.
ÚRSO dnes zorganizoval mimoriadne rokovanie s dodávateľmi poslednej inštancie elektriny Zobraziť galériu
ÚRSO aj dnes intenzívne pracoval na riešení situácie bývalých zákazníkov Slovakia Energy. Predseda úradu Andrej Juris inicioval v tejto súvislosti na pôde úradu stretnutie všetkých dodávateľov poslednej inštancie elektriny v Slovenskej republike, ako aj zástupcov Združenia dodávateľov energií. Témou rokovania boli aktuálne podmienky uplatňovania dodávky poslednej inštancie a očakávaný dopad na odberateľov.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Na stretnutí som vyzval dodávateľov poslednej inštancie, aby nevyužívali maximálne ceny určené pre režim DPI, aj keď im to súčasná legislatíva umožňuje. V záujme ochrany takmer dvestotisíc domácností postihnutých ukončením činnosti Slovakia Energy by odberateľom v režime DPI mali byť ponúknuté regulované ceny elektriny.“

Úrad zároveň pracuje na systémovom nastavení ochrany odberateľov v podobných situáciách ako je krach Slovakia Energy do budúcnosti, ktoré by bolo optimálne aj pre dodávateľov energií. Pri súčasných vysokých trhových cenách elektriny totiž obsluha každého nového zákazníka zo strany dodávateľa za regulované ceny vytvára pre neho zvýšené náklady.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad skúma mechanizmy a možnosti vzniku fondu na ochranu odberateľov energií, o čom som aj na stretnutí otvoril diskusiu. Jeho princíp by bol podobný tomu ako ho dnes poznáme v bankovníctve pri ochrane vkladov zákazníkov pri krachu bánk. Do fondu na ochranu odberateľov energií by v dobrých časoch prispievali všetci dodávatelia energií a v prípade potreby, tak ako to zažívame momentálne, by sa potom z neho kompenzovali prípadné straty a zvýšené náklady.“

ÚRSO bude naďalej v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR rokovať s príslušnými dodávateľmi poslednej inštancie, aby odberatelia Slovakia Energy pocítili dopady tejto zmeny čo najmenej.