Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznamuje, že dnešným dňom zverejnil na svojom webovom sídle Výročnú správu úradu za rok 2022 – nájdete na adrese: https://www.urso.gov.sk/vyrocne-spravy-uradu/
electricity-gfb6fc380c_1280 Zobraziť galériu Výročná správa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2022 (pdf)