Úrad pripomína regulovaným subjektom zákonnú povinnosť zaslať do 28.02.2022 vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2021.
Upozornenie - Vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2021 Zobraziť galériu
V prípade, že regulovaný subjekt v roku 2021 nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, nepredkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách, ale úradu do 28.02.2022 zašle oznámenie, že danú činnosť (dané činnosti) nevykonával.

Viac informácii nájdete tu: https://www.urso.gov.sk/standardy-kvality/