Úrad pripomína, že výrobcovia elektriny majú každoročne povinnosť v zmysle § 27 ods. 2 písm. r) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaslať úradu povinné hlásenie výrobcov elektriny. V tomto roku úrad zverejnil aktualizované tlačivo, ktoré bolo doplnené o položku SK NACE kód (klasifikácia ekonomických činností podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky). Nové tlačivo sa nachádza na podstránke v odkaze Tlačivá a formuláre/Elektroenergetika/Povinné hlásenia výrobcov elektriny alebo v odkaze Upozornenia na termíny/Upozornenie - https://www.urso.gov.sk/povinne-hlasenie-vyrobcov-elektriny/
Výstupy z povinného hlásenia výrobcov elektriny, úrad používa na analytickú činnosť, ako je napríklad výpočet koncovej spotreby elektriny.
Upozornenie: Aktualizované tlačivo - povinnosť podľa § 27 ods. 2 písm. r) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike Zobraziť galériu