Upozornenie: Aktualizácia údajov v registri „CEREMP“ (Centralizovaný európsky register pre účastníkov trhu s energiou) registrovanými účastníkmi trhu a ich bezodkladné oznámenie národnému regulačnému orgánu Zobraziť galériu
Úrad pripomína registrovaným účastníkom trhu zákonnú povinnosť vyplývajúcu z nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) čl. 5 bezodkladne oznámiť národnému regulačnému orgánu každú zmenu v súvislosti s informáciami v registračnom formulári. Doporučujeme aktualizovať na štvrťročnej báze.