Slovenské domácnosti sú v týchto dňoch zaplavované obálkami s ponukami veľkých dodávateľov energií, ZSE, Energia, a. .s., Stredoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská energetika, a. s. a Slovenský plynárenský priemysel, a.

Slovenské domácnosti sú v týchto dňoch zaplavované obálkami s ponukami veľkých dodávateľov energií, ZSE, Energia, a. .s., Stredoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská energetika, a. s. a Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  Podľa ich príkladu ich však začínajú nasledovať aj ďalší dodávatelia, ktorí oslovujú svojich odberateľov v podobnom štýle. 

V dodatkoch k  zmluvám o dodávke energií sú odberatelia vystavení frázam o zľavách  a výhodách plynúcich z tzv. asistenčných služieb. V ponuke asistenčných služieb možno nájsť napríklad pomoc v prípade havárie, pomoc v prípade zablokovania dverí či lekár na telefón. 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví považuje za svoju povinnosť upozorniť odberateľov elektriny a zemného plynu v domácnostiach na to, že v skutočnosti nejde o služby na prospech odberateľa , ale o trik, ako si zaviazať na dlhú dobu odberateľa, aby platil za niečo, čo  vôbec nepotrebuje a vlastne ani nechce.  

Na odberateľa číhajú pasce v podobe neprehľadných podmienok o časovej viazanosti dodatkov. Komplikovanosť postupu zrušenia dodatkov nahráva zmene  asistenčných služieb z doby určitej na dobu neurčitú a odberateľ tak bude ďalej platiť za služby bez ohľadu na to, či si to želá alebo nie.

Úrad zdôrazňuje, že spájanie asistenčných služieb s dodávkou elektriny a plynu je neprípustné. Takéto nekorektné obchodné podmienky, ktoré dodatky obsahujú, nikdy neschvaľoval a ani schvaľovať nebude. Pokladá ich za nátlak na neskúsených odberateľov, ktorý pri administratívnych postupoch môže viesť až  k odpojeniu od energie. 

Úrad tiež upozorňuje, že ponúkané „zľavy“ vôbec nemusia byť skutočnou zľavou.   Výška a spôsob výpočtu zľavy je zložitý a je veľmi pravdepodobné, že k uplatneniu zľavy ani nedôjde. Nárok na ňu totiž vznikne iba v prípade spotreby elektriny nad 2000 kWh za rok a dodávateľ ju poskytne až po splnení tejto podmienky. 

Podnety a sťažnosti na uvedené nesprávne praktiky úrad registruje od odberateľov skoro každý deň a začal ich už s dodávateľmi riešiť. Úrad preto žiada odberateľov, aby vo vlastnom záujme opatrne pristupovali k uvedeným ponukám a vyvarovali sa v budúcnosti možným komplikáciám.   

Samozrejme, aj úrad sám podnikne kroky na ochranu spotrebiteľov energií. V prípade,  že sa sťažnosti preukážu ako oprávnené, začne správne konanie, ktoré sa môže skončiť udelením pokuty vo výške  až 100 000 eur.

Bratislava 9.12.2014