Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 10.11.2022 zúčastnil tlačovej konferencie so zástupcami médií a odpovedal na ich otázky v súvislosti s energetickou konferenciou ENERGY MANIFEST Fórum 2022 ako aj ohľadom riešenia súčasnej situácie s nastavovaním cien energií v SR.
 Tlačová konferencia pred ENERGY MANIFEST Fórum 2022 Zobraziť galériu

Z vyjadrení predsedu úradu:

  • Batérie vnímam z pohľadu celej elektroenergetickej sústavy ako riešenie, ktoré pri nestálosti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, môžu pôsobiť ako stabilizačný prvok. Z pohľadu výrobcov aj odberateľov môžu slúžiť aj na optimalizáciu či už pri produkcii alebo spotrebe, v prípade údržby sietí môžu prevádzkovatelia využiť batérie na zabezpečenie dočasných dodávok. A v neposlednom rade je možné pomocou týchto systémov zvýšiť kvalitu dodávok v oblastiach, kde dochádza k určitému preťaženiu. Čo sa týka vodíka, ten považujem za praktické a efektívne médium na uskladnenie energie a v kombinácii s batériami môže ísť o zdroj stabilnej dodávky energií, či už vo forme elektriny alebo tepla na vykurovanie, kde má vodík potenciál nahradiť dovážaný zemný plyn.
  • Udalosti v kontexte ruskej vojenskej agresie na Ukrajine veľmi zásadne podčiarkli potrebu riešenia energetickej bezpečnosti Európy. Akékoľvek spôsoby výroby energie, ktoré sú ekonomické a ekologické a nevystavujú nás ďalším importom, sú vítané. Jedna z nich je zelený vodík. Je to technológia na vzostupe a má potenciál nám priniesť veľké objemy energie.
  • Keď sme pripravovali novú regulačnú politiku naším cieľom bolo vytvoriť základný rámec aj na umožnenie rozvoja nových technológii, ako napr. uskladňovania energie a z môjho pohľadu sa nám to aj podarilo. Medzitým bola prijatá veľká novela energetickej legislatívy a my ju teraz „rozmieňame na drobné“ vo vyhláškach úradu, novelizujeme pravidlá pre pripájanie a aplikáciu poplatkov za pripojenie a využitie sústavy tak, aby integrovali aj batérie a ďalších nových hráčov na trhu.