Za aktívnej účasti zástupcov ÚRSO vydala Rada európskych energetických regulátorov (CEER) Stratégiu postavenia spotrebiteľov v procese energetickej transformácii na obdobie rokov 2022 - 2025.
Stratégia postavenia spotrebiteľov v energetickej transformácii Zobraziť galériu
CEER nastavila v stratégii tri piliere: digitalizácia v záujme spotrebiteľa, dekarbonizácia pri minimálnych nákladoch a dynamická regulácia, vrátane všeobecných cieľov ako sú klimatická neutralita, energetická účinnosť a udržateľnosť.

Európske energetické regulačné orgány sa v stratégii zaviazali pripraviť spotrebiteľov na prechod na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo.

Hlavné oblasti, na ktoré sa bude pracovný tím CEER, aj za aktívnej účasti ÚRSO, v súvislosti s napĺňaním cieľov stratégie zameriavať sú:
  1. Integrácia energetického systému
  2. Udržateľná a efektívna infraštruktúra
  3. Dizajn zameraný na spotrebiteľa
  4. Decentralizovaná a lokálna energia
  5. Dobre fungujúce trhy
  6. Flexibilita