Predseda úradu Jozef Holjenčík prijal dňa 14.05.2024 na pôde úradu pracovníkov ekonomického úseku Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave Adam Matthews a Moniku Jakábovú. Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť britskej strany, ktorá sa na stretnutí podrobne zaujímala o možnosti ÚRSO a Slovenskej republiky pri mierovej obnove energetickej infraštruktúry Ukrajiny a o budúce slovensko-ukrajinské projekty v oblasti energetiky, ktoré úrad podporuje.
Predseda úradu Jozef Holjenčík prijal dňa 14.05.2024 na pôde úradu pracovníkov ekonomického úseku  Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave Adam Matthews a Moniku Jakábovú Zobraziť galériu

Adam Matthews na stretnutí zdôraznil, že britská strana považuje budúcu rekonštrukciu Ukrajiny za jednu zo svojich prioritných tém.  Jozef Holjenčík v tejto súvislosti podrobne predstavil kompetenčné možnosti úradu a vlády SR pri budovaní ekonomických vzťahov s ukrajinskou stranou a z toho vyplývajúce zámery úradu vo viacerých kľúčových oblastiach vzájomnej spolupráce s Ukrajinou v oblasti energetiky a regulácie.

Za kľúčové považuje najmä zachovanie bezpečného obojsmerného tranzitu plynu cez Ukrajinu, smer východ-západ. Podporuje preto aj iniciatívu ukrajinskej strany ohľadom diverzifikovania trasy prepravy zemného plynu z Azerbajdžanu využívaním tzv. južnej trasy.

Za veľmi dôležité tiež považuje Jozef Holjenčík možnosti Ukrajiny pri uskladňovaní zemného plynu pre ostatné členské štáty EÚ v podzemných zásobníkoch na Ukrajine za výhodné ceny. Táto ponuka súčasne predpokladá využívanie prepravných kapacít prevádzkovateľa prepravnej siete Eustream aj reverzným tokom zo SR na východ, teda zachovanie tranzitu cez Ukrajinu, čo považuje ÚRSO za výhodné pre obidve strany a podporuje tieto aktivity.

Predseda ÚRSO tiež predstavil možnosti úradu pri pomoci Ukrajine v rámci realizácie ďalšieho twinningového projektu v oblasti energetiky pod vedením ÚRSO. Týkal by sa implementácie aktuálnej legislatívy EÚ do ukrajinského energetického prostredia ako pokračovanie úspešného projektu, ktorý bol ukončený medzi regulačnými úradmi UA a SR v roku 2017.  „My na úrade máme s podobnými projektami bohaté skúsenosti - na základe medzinárodnej súťaže boli už patronátu expertov ÚRSO zo strany EÚ v minulosti úspešne zverené projekty v Azerbajdžane, Srbsku, Ukrajine a v súčasnosti finišujeme v Palestíne,“ zdôraznil na stretnutí predseda ÚRSO.   

Predseda ÚRSO tiež na stretnutí vysvetlil pozíciu úradu pri podpore iniciatívy ukrajinskej strany na vytvorenie tzv. „Európskeho HUB-u“ ako obchodnej platformy na princípe zapojenia čo najväčšieho počtu obchodníkov za súčasného využívania skladovacích kapacít na území Ukrajiny.