Dodávateľ poslednej inštancie v oblasti plynárenstva pre celú Slovenskú republiku:


Dodávateľ poslednej inštancie v oblasti elektroenergetiky podľa regionálnych distribučných sústav: