STAVOÚNIA a.s.
Fiľakovská cesta 284, 984 01
Dátum: 05.02.2013
Poznámka:
Stanislav Vančo - VAK izolačné a dizajnové sklá
Pri majeri 646, 956 21 Jacovce
Dátum: 06.12.2013
Poznámka:
STAMART REAL, s.r.o.
Robotnícka 1E, 036 01 Martin
Dátum: 23.07.2013
Poznámka:
STAMART REAL, s.r.o.
Robotnícka 1E, 036 01 Martin
Dátum: 11.02.2020
Poznámka:
STAMART REAL, s.r.o.
Robotnícka 1E, 036 01 Martin,
Dátum: 03.07.2018
Poznámka:
STAMART REAL, s.r.o.
Robotníčka 1E, 036 01 Martin
Dátum: 15.04.2013
Poznámka:
STAMART REAL, s.r.o.
Robotnícka 1E, 036 01 Martin
Dátum: 08.04.2014
Poznámka:
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
Dátum: 06.02.2024
Poznámka:
Službyt, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica
Dátum: 13.05.2015
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum: 23.10.2012
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum: 12.02.2019
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Dátum: 14.02.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Dátum: 07.06.2022
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 02.04.2019
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 17.06.2013
Poznámka:
SLOV TAIN, s.r.o. Prievidza
Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza
Dátum: 11.05.2015
Poznámka:
SLOV TAIN, s.r.o.
Košovská cesta 23, 971 01
Dátum: 22.01.2013
Poznámka:
SLOV TAIN, s.r.o.
Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza
Dátum: 11.09.2018
Poznámka: