ZVS holding, a.s.
Ľ.Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Dátum: 04.08.2014
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Dátum: 07.05.2015
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Dátum: 16.07.2021
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Dátum: 21.12.2015
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Dátum: 14.03.2022
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Dátum: 27.11.2023
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 18.04.2016
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 22.03.2024
Poznámka:
Základná škola s materskou školou Lomnička 29
Lomnička 29, 065 03 Podolínec
Dátum: 27.03.2017
Poznámka:
W2E Bošany, s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Dátum: 28.12.2016
Poznámka:
Vyšná Kamenica
Vyšná Kamenica 39, 044 45 Bidovce
Dátum: 09.12.2016
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 23.03.2018
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 04.05.2016
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 23.10.2023
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30, 900 31 Stupava
Dátum: 28.11.2022
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Dátum: 27.12.2023
Poznámka:
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
UR P6 s. r. o.,
Einsteinova 18, 851 01 Bratislava
Dátum: 11.12.2023
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina
Dátum: 18.10.2017
Poznámka:
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.
Štúrova 37, 023 54 Turzovka
Dátum: 30.01.2018
Poznámka: