AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 10.03.2023
Poznámka:
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
Dátum: 13.09.2021
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická  7, 821 04 Bratislava
Dátum: 04.11.2021
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, 821 04 Bratislava
Dátum: 23.11.2023
Poznámka:
ALFA Power, a.s.
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
Dátum: 22.02.2016
Poznámka:
Alternative Energy, s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Dátum: 10.08.2015
Poznámka:
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ
Dátum: 20.11.2023
Poznámka:
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, 956 18 Bošany
Dátum: 20.11.2023
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, 835 54 Bratislava
Dátum: 01.06.2018
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, 835 54 Bratislava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka:
BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.
so sídlom Štefánikova 3842, 085 01 Bardejov
Dátum: 11.03.2015
Poznámka:
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
so sídlom Pivovarnícka 4829, 955 01 Topoľčany
Dátum: 11.03.2015
Poznámka:
Bioplyn Bolešov s.r.o.
Ozanova 460, 018 53 Bolešov
Dátum: 07.10.2014
Poznámka:
Bioplyn Rozhanovce, s.r.o.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 24.11.2015
Poznámka:
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, 841 03 Bratislava
Dátum: 28.11.2023
Poznámka:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, 829 05 Bratislava
Dátum: 27.09.2020
Poznámka:
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: