AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 10.03.2023
Poznámka:
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
Dátum: 13.09.2021
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická  7, 821 04 Bratislava
Dátum: 04.11.2021
Poznámka:
ALFA Power, a.s.
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
Dátum: 22.02.2016
Poznámka:
Alternative Energy, s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Dátum: 10.08.2015
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, 835 54 Bratislava
Dátum: 01.06.2018
Poznámka:
BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.
so sídlom Štefánikova 3842, 085 01 Bardejov
Dátum: 11.03.2015
Poznámka:
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
so sídlom Pivovarnícka 4829, 955 01 Topoľčany
Dátum: 11.03.2015
Poznámka:
Bioplyn Bolešov s.r.o.
Ozanova 460, 018 53 Bolešov
Dátum: 07.10.2014
Poznámka:
Bioplyn Rozhanovce, s.r.o.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 24.11.2015
Poznámka:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, 829 05 Bratislava
Dátum: 27.09.2020
Poznámka:
BYSPRAV spol. s r.o.
Nová Doba č. 924/13, 924 01 Galanta
Dátum: 04.09.2015
Poznámka:
CALOR, s.r.o.
Športová 1, 945 01 Komárno
Dátum: 13.10.2017
Poznámka:
CAMASE, a.s.
Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
Dátum: 23.03.2016
Poznámka:
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum: 07.03.2014
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Dátum: 25.08.2017
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, 917 48 Trnava
Dátum: 02.09.2021
Poznámka: