Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
so sídlom 1. mája 11, 911 01 Trenčín
Dátum: 12.03.2015
Poznámka:
Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o.
Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce
Dátum: 11.03.2015
Poznámka:
BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.
so sídlom Štefánikova 3842, 085 01 Bardejov
Dátum: 11.03.2015
Poznámka:
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
so sídlom Pivovarnícka 4829, 955 01 Topoľčany
Dátum: 11.03.2015
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Dátum: 31.12.2014
Poznámka:
E – F P, s. r. o.
Kellerova 1, 085 01 Bardejov
Dátum: 15.12.2014
Poznámka:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky
Dátum: 06.11.2014
Poznámka:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Dátum: 06.11.2014
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 13.10.2014
Poznámka:
Bioplyn Bolešov s.r.o.
Ozanova 460, 018 53 Bolešov
Dátum: 07.10.2014
Poznámka:
TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o.
Jantárová 30, 040 01 Košice
Dátum: 25.08.2014
Poznámka:
SPV ĽADOVO 5, s.r.o.
K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava
Dátum: 15.08.2014
Poznámka:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky
Dátum: 08.08.2014
Poznámka:
St. Nicolaus, a.s.
ul. 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš
Dátum: 07.08.2014
Poznámka:
ZVS holding, a.s.
Ľ.Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Dátum: 04.08.2014
Poznámka:
thermstav, s.r.o.
Komenského 1215/4, 929 01 Dunajská Streda
Dátum: 01.08.2014
Poznámka:
SPV ĽADOVO 7, s.r.o.
K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava
Dátum: 25.07.2014
Poznámka:
SPV ĽADOVO 6, s.r.o.
K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava
Dátum: 25.07.2014
Poznámka:
EnergyTech, s.r.o.
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Dátum: 30.05.2014
Poznámka:
E-is-W, s.r.o.
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
Dátum: 23.05.2014
Poznámka: