Drahovce
Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
Dátum: 09.12.2016
Poznámka:
Mesto Dobšiná
ul. SNP č. 554, 049 25 Dobšiná
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Plešivec
ČSLA 1, 049 11 Plešivec
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Prevádzkareň obce Lendak
Kostolná 194/14, 059 07 Lendak
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
obec Hankovce
086 46 Hankovce č. 1
Dátum: 08.11.2016
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava
Dátum: 25.10.2016
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 29.09.2016
Poznámka:
OLO a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Dátum: 15.08.2016
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica
Dátum: 13.07.2016
Poznámka:
KMHT, s.r.o.
Niklova 4346/0, 926 00 Sereď
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
FARNA, s.r.o.
Niklova 4346/0, 926 00 Sereď
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
PCP Invest, s.r.o.
Niklova 4346/0, 926 00 Sereď
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
DEL - INVEST, s.r.o.
Niklova 4346/0, 926 00 Sereď
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 04.05.2016
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 04.05.2016
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 18.04.2016
Poznámka:
Jozef Škvarka - JUMBO
Aleja Slobody 1889/46, 026 01 Dolný Kubín
Dátum: 29.03.2016
Poznámka:
CAMASE, a.s.
Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
Dátum: 23.03.2016
Poznámka:
FVE RS, s. r. o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
Dátum: 17.03.2016
Poznámka:
thermstav s.r.o.
Komenského 1215/4, 929 01 Dunajská Streda
Dátum: 14.03.2016
Poznámka: