BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, 835 54 Bratislava
Dátum: 01.06.2018
Poznámka:
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1. mája 11; 911 01 Trenčín
Dátum: 13.04.2018
Poznámka:
obec Zákamenné
Zákamenné 1002, 029 56 Zákamenné
Dátum: 27.03.2018
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 23.03.2018
Poznámka:
Plášťovce
Plášťovce 345, 935 82 Plášťovce
Dátum: 28.02.2018
Poznámka:
Obec Rokycany
Rokycany 45, 082 41 Bajerov
Dátum: 15.02.2018
Poznámka:
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.
Štúrova 37, 023 54 Turzovka
Dátum: 30.01.2018
Poznámka:
Obec Podbrezová
Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
Dátum: 20.12.2017
Poznámka:
Trenčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
1. mája 11, 911 01 Trenčín
Dátum: 24.10.2017
Poznámka:
Obec Rudník
906 23 Rudník č. 1
Dátum: 20.10.2017
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina
Dátum: 18.10.2017
Poznámka:
CALOR, s.r.o.
Športová 1, 945 01 Komárno
Dátum: 13.10.2017
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Dátum: 25.08.2017
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Dátum: 10.04.2017
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, 821 02 Bratislava
Dátum: 03.04.2017
Poznámka:
Základná škola s materskou školou Lomnička 29
Lomnička 29, 065 03 Podolínec
Dátum: 27.03.2017
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica
Dátum: 14.03.2017
Poznámka:
KOWAK s.r.o.
2237/9, 900 90 Dubová
Dátum: 23.02.2017
Poznámka:
W2E Bošany, s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Dátum: 28.12.2016
Poznámka:
Vyšná Kamenica
Vyšná Kamenica 39, 044 45 Bidovce
Dátum: 09.12.2016
Poznámka: