MEDIC PARK, s.r.o.
Tačevská 43, 085 01 Bardejov
Dátum: 01.06.2021
Poznámka:
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3, 962 41 Bzovík
Dátum: 03.05.2021
Poznámka:
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
Školská 2, 942 01 Šurany
Dátum: 22.02.2021
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
Dátum: 23.11.2020
Poznámka:
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Dátum: 05.10.2020
Poznámka:
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
Dátum: 02.10.2020
Poznámka:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, 829 05 Bratislava
Dátum: 27.09.2020
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
Dátum: 16.06.2020
Poznámka:
PAMIZ, s.r.o.
411, 018 64 Košeca
Dátum: 19.05.2020
Poznámka:
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, 841 01 Bratislava
Dátum: 06.05.2020
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 13.02.2020
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
Dátum: 24.01.2020
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Dátum: 09.10.2019
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 09.09.2019
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a.s.
Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
Dátum: 13.08.2019
Poznámka:
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, 900 90 Dubová
Dátum: 05.08.2019
Poznámka:
One Title SPV, a. s.
Ružinovská 42, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 12.07.2019
Poznámka:
GEON ENERGY, s. r. o.
Horská 11/C, 831 52 Bratislava
Dátum: 10.05.2019
Poznámka:
SAD Trenčín, a.s.
Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
Dátum: 08.02.2019
Poznámka:
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 28.01.2019
Poznámka: