Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
Dátum: 09.12.2021
Poznámka:
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
Dátum: 09.12.2021
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, 972 01 Bojnice
Dátum: 09.12.2021
Poznámka:
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum: 06.12.2021
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Dátum: 26.11.2021
Poznámka:
E-Power Supply s.r.o.
Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina
Dátum: 26.11.2021
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická  7, 821 04 Bratislava
Dátum: 04.11.2021
Poznámka:
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Dátum: 07.10.2021
Poznámka:
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
Dátum: 13.09.2021
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, 917 01 Trnava
Dátum: 06.09.2021
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, 917 48 Trnava
Dátum: 02.09.2021
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
Dátum: 26.08.2021
Poznámka:
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.
Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová
Dátum: 16.07.2021
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Dátum: 16.07.2021
Poznámka:
SLOBYTERM, spol. s r.o.
Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum: 06.07.2021
Poznámka:
mesto Nováky
Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
Dátum: 04.06.2021
Poznámka:
MEDIC PARK, s.r.o.
Tačevská 43, 085 01 Bardejov
Dátum: 01.06.2021
Poznámka:
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3, 962 41 Bzovík
Dátum: 03.05.2021
Poznámka: