obec Nevoľné
Nevoľné č. 33, 967 01 Kremnica
Dátum: 06.11.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 23.10.2023
Poznámka:
E.CONNECT s.r.o.
Žižkova 4E, 040 01 Košice
Dátum: 06.10.2023
Poznámka:
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 25.09.2023
Poznámka:
MBZ, s.r.o.,
Nová 1887/78, 900 42 Dunajská Lužná
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Široká 4285, 058 01 Poprad
Dátum: 22.06.2023
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 02.05.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Dátum: 20.03.2023
Poznámka:
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 10.03.2023
Poznámka:
RE, s.r.o.
Rebarborová 47, 821 07 Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
E – RAN TZB, s. r. o.
Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Dátum: 06.02.2023
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s.
Klimentská 1216/46, 110 02 Praha – Praha 1, Česká republika,
Dátum: 13.01.2023
Poznámka:
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, 905 01 Senica
Dátum: 12.01.2023
Poznámka:
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 06.12.2022
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30, 900 31 Stupava
Dátum: 28.11.2022
Poznámka:
ENERGO-BYTOS, s.r.o.
E. B. Lukáča 24, 936 01 Šahy
Dátum: 29.09.2022
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 21.09.2022
Poznámka:
SABYT, s.r.o.
ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov
Dátum: 28.07.2022
Poznámka:
SPOLGAS s.r.o.
Fügnerova 1233, 440 01 Louny, Česká republika
Dátum: 21.06.2022
Poznámka:
Energy Europe, SE
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Dátum: 20.06.2022
Poznámka: