EnergyTech, s.r.o.,
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum: 27.11.2023
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, 821 04 Bratislava
Dátum: 23.11.2023
Poznámka:
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš,
Dátum: 23.11.2023
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom,
Dátum: 20.11.2023
Poznámka:
Energy Edge ZC s. r. o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Dátum: 20.11.2023
Poznámka:
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, 080 01 Prešov
Dátum: 20.11.2023
Poznámka:
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, 956 18 Bošany
Dátum: 20.11.2023
Poznámka:
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ
Dátum: 20.11.2023
Poznámka:
ENVIROGAS – SK, s.r.o.
Šenkárovská 1497/48A, 010 01 Žilina
Dátum: 20.11.2023
Poznámka:
obec Údol
Údol 2, 065 45 Údol
Dátum: 13.11.2023
Poznámka:
obec Hoste
Hoste 93, 925 45 Hoste
Dátum: 13.11.2023
Poznámka:
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Vysoká 6786/43, 919 34 Biely Kostol
Dátum: 13.11.2023
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, 835 54 Bratislava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka:
EUROCOM Investment, s.r.o.
Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Dátum: 13.11.2023
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, 031 80 Liptovský Mikuláš
Dátum: 13.11.2023
Poznámka:
ENSTRA a. s.
Kálov 1, 010 01 Žilina
Dátum: 13.11.2023
Poznámka:
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Kálov 1, 010 01 Žilina,
Dátum: 13.11.2023
Poznámka:
Mestská teplárenská spoločnosť a.s.
Palárikova 88, 022 01 Čadca
Dátum: 13.11.2023
Poznámka:
obec Nevoľné
Nevoľné č. 33, 967 01 Kremnica
Dátum: 06.11.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 23.10.2023
Poznámka: