Senior Modrová, n.o.
Modrová 298, 916 35 Modrová
Dátum: 08.02.2016
Poznámka:
PPC Investments, a. s.
Magnetová 12, 831 04 Bratislava
Dátum: 26.01.2016
Poznámka:
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, 935 21 Tlmače
Dátum: 11.01.2016
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Dátum: 21.12.2015
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, 821 02 Bratislava
Dátum: 08.12.2015
Poznámka:
IS - Mariánka s.r.o.
Česká 7/A, 831 03 Bratislava
Dátum: 08.12.2015
Poznámka:
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Veterná 23/D, 931 01 Šamorín
Dátum: 30.11.2015
Poznámka:
Bioplyn Rozhanovce, s.r.o.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 24.11.2015
Poznámka:
ENICS Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
Dátum: 13.11.2015
Poznámka:
Poľnohospodárske družstvo
034 71 Ludrová
Dátum: 14.09.2015
Poznámka:
BYSPRAV spol. s r.o.
Nová Doba č. 924/13, 924 01 Galanta
Dátum: 04.09.2015
Poznámka:
Družstvo Agrospol, družstvo
Boľkovce 228, 984 01 Lučenec
Dátum: 14.08.2015
Poznámka:
Alternative Energy, s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Dátum: 10.08.2015
Poznámka:
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín
Dátum: 15.06.2015
Poznámka:
KVARTET,a.s.
Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske
Dátum: 12.06.2015
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Dátum: 07.05.2015
Poznámka:
TERMOREAL s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
Dátum: 20.04.2015
Poznámka:
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
so sídlom 1. mája 11, 911 01 Trenčín
Dátum: 12.03.2015
Poznámka:
Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o.
Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce
Dátum: 11.03.2015
Poznámka:
BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.
so sídlom Štefánikova 3842, 085 01 Bardejov
Dátum: 11.03.2015
Poznámka: