Obec Čabradský Vrbovok
Čabradský Vrbovok 59, 962 51 Čabradský Vrbovok
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Horné Mladonice
Horné Mladonice 40, 962 43 Senohrad
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Brunovce
Brunovce 106, 916 25 Potvorice
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Selce
Selce 1, 962 51 Čabradský Vrbovok
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Bartošova Lehôtka
Bartošova Lehôtka 80, 967 01 Kremnica
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Čirč
Čirč 208, 065 42 Čirč
Dátum: 26.02.2016
Poznámka:
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 48, 962 41 Bzovík
Dátum: 26.02.2016
Poznámka:
Obec Haniska
Haniska 248, 044 57 Haniska
Dátum: 26.02.2016
Poznámka:
Obec Spišské Hanušovce
Spišské Hanušovce 97, 059 04 Spišské Hanušovce
Dátum: 26.02.2016
Poznámka:
Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 102, 900 66 Vysoká pri Morave
Dátum: 26.02.2016
Poznámka:
ALFA Power, a.s.
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
Dátum: 22.02.2016
Poznámka:
Miestne prevádzkárne s.r.o.
Beňuš 355, 976 64 Beňuš
Dátum: 22.02.2016
Poznámka:
Obec Bátovce
Bátovce 2, 935 03 Bátovce
Dátum: 22.02.2016
Poznámka:
Obec Kozí Vrbovok
Kozí Vrbovok 48, 962 41 Kozí Vrbovok
Dátum: 22.02.2016
Poznámka:
Senior Modrová, n.o.
Modrová 298, 916 35 Modrová
Dátum: 08.02.2016
Poznámka:
PPC Investments, a. s.
Magnetová 12, 831 04 Bratislava
Dátum: 26.01.2016
Poznámka:
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, 935 21 Tlmače
Dátum: 11.01.2016
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Dátum: 21.12.2015
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, 821 02 Bratislava
Dátum: 08.12.2015
Poznámka:
IS - Mariánka s.r.o.
Česká 7/A, 831 03 Bratislava
Dátum: 08.12.2015
Poznámka: