ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Dátum: 14.12.2023
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
Dátum: 11.12.2023
Poznámka:
UR P6 s. r. o.,
Einsteinova 18, 851 01 Bratislava
Dátum: 11.12.2023
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Dátum: 08.12.2023
Poznámka:
DUCHONKA, s.r.o.
1. mája 205, 956 22 Prašice
Dátum: 07.12.2023
Poznámka:
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
Dátum: 07.12.2023
Poznámka:
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
Dátum: 07.12.2023
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II
Dátum: 04.12.2023
Poznámka:
TRANSFER ENERGY, s.r.o.
Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Dátum: 04.12.2023
Poznámka:
MKM – servis, s.r.o.
Dlhá 88, 010 09 Žilina
Dátum: 04.12.2023
Poznámka:
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava – mestská časť Rača
Dátum: 01.12.2023
Poznámka:
Lindner Immo Slovakia s.r.o.
Galvániho 15B, 821 04 Bratislava,
Dátum: 01.12.2023
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.,
Nová 1887/78, 900 42 Dunajská Lužná,
Dátum: 01.12.2023
Poznámka:
LOJECT s.r.o.,
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,
Dátum: 01.12.2023
Poznámka:
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, 841 03 Bratislava
Dátum: 28.11.2023
Poznámka:
GGE distribúcia, s. r. o.,
Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
Dátum: 28.11.2023
Poznámka:
RELCO SLOVAKIA s.r.o.
Chotárna 15, 949 01 Nitra
Dátum: 28.11.2023
Poznámka:
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
Dátum: 28.11.2023
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, 080 01 Prešov
Dátum: 27.11.2023
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Dátum: 27.11.2023
Poznámka: