ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, 917 01 Trnava
Dátum: 06.09.2021
Poznámka:
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
Dátum: 13.09.2021
Poznámka:
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Dátum: 07.10.2021
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická  7, 821 04 Bratislava
Dátum: 04.11.2021
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Dátum: 26.11.2021
Poznámka:
E-Power Supply s.r.o.
Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina
Dátum: 26.11.2021
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka:
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum: 06.12.2021
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
Dátum: 09.12.2021
Poznámka:
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
Dátum: 09.12.2021
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, 972 01 Bojnice
Dátum: 09.12.2021
Poznámka:
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.
Družstevná 5, 942 01 Šurany
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, 908 51 Holíč
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, 851 07 Bratislava - Petržalka
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, 010 09 Žilina
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.01.2022
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad
Dátum: 28.01.2022
Poznámka: