SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 09.09.2019
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Dátum: 09.10.2019
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
Dátum: 24.01.2020
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 13.02.2020
Poznámka:
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, 841 01 Bratislava
Dátum: 06.05.2020
Poznámka:
PAMIZ, s.r.o.
411, 018 64 Košeca
Dátum: 19.05.2020
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
Dátum: 16.06.2020
Poznámka:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, 829 05 Bratislava
Dátum: 27.09.2020
Poznámka:
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
Dátum: 02.10.2020
Poznámka:
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Dátum: 05.10.2020
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
Dátum: 23.11.2020
Poznámka:
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
Školská 2, 942 01 Šurany
Dátum: 22.02.2021
Poznámka:
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3, 962 41 Bzovík
Dátum: 03.05.2021
Poznámka:
MEDIC PARK, s.r.o.
Tačevská 43, 085 01 Bardejov
Dátum: 01.06.2021
Poznámka:
mesto Nováky
Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
Dátum: 04.06.2021
Poznámka:
SLOBYTERM, spol. s r.o.
Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum: 06.07.2021
Poznámka:
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.
Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová
Dátum: 16.07.2021
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Dátum: 16.07.2021
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
Dátum: 26.08.2021
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, 917 48 Trnava
Dátum: 02.09.2021
Poznámka: