Obec Bočiar
Bočiar 23, 044 57 Haniska
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Obec Drienovo
Drienovo 55, 962 51 Čabradský Vrbovok
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Obec Vydrník
Vydrník 55, 059 14 Spišský Štiavnik
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Obec Hubina
Hubina 169, 922 21 Moravany nad Váhom
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
TEZAR, s.r.o.
Thurzova 968/17, 014 01 Bytča
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Obec Jabloň
Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom
Dátum: 07.03.2016
Poznámka:
Obec Mošurov
Mošurov 15, 082 67 Terňa
Dátum: 07.03.2016
Poznámka:
ERS Holding, spol. s r.o.
Malé Pálenisko 11, 821 09 Bratislava
Dátum: 07.03.2016
Poznámka:
thermstav s.r.o.
Komenského 1215/4, 929 01 Dunajská Streda
Dátum: 14.03.2016
Poznámka:
FVE RS, s. r. o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
Dátum: 17.03.2016
Poznámka:
CAMASE, a.s.
Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
Dátum: 23.03.2016
Poznámka:
Jozef Škvarka - JUMBO
Aleja Slobody 1889/46, 026 01 Dolný Kubín
Dátum: 29.03.2016
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 18.04.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 04.05.2016
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 04.05.2016
Poznámka:
KMHT, s.r.o.
Niklova 4346/0, 926 00 Sereď
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
FARNA, s.r.o.
Niklova 4346/0, 926 00 Sereď
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
PCP Invest, s.r.o.
Niklova 4346/0, 926 00 Sereď
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
DEL - INVEST, s.r.o.
Niklova 4346/0, 926 00 Sereď
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica
Dátum: 13.07.2016
Poznámka: