Obec Haniska
Haniska 248, 044 57 Haniska
Dátum: 26.02.2016
Poznámka:
Obec Spišské Hanušovce
Spišské Hanušovce 97, 059 04 Spišské Hanušovce
Dátum: 26.02.2016
Poznámka:
Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 102, 900 66 Vysoká pri Morave
Dátum: 26.02.2016
Poznámka:
Obec Holumnica
Holumnica 32, 059 94 Holumnica
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Rykynčice
Rykynčice 60, 962 55 Rykynčice
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Medovarce
Medovarce 59, 962 65 Hontianske Nemce
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Jalšovík
Jalšovík 23, 962 41 Bzovík
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Devičie
Devičie 13, 962 65 Devičie
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Čabradský Vrbovok
Čabradský Vrbovok 59, 962 51 Čabradský Vrbovok
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Horné Mladonice
Horné Mladonice 40, 962 43 Senohrad
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Brunovce
Brunovce 106, 916 25 Potvorice
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Selce
Selce 1, 962 51 Čabradský Vrbovok
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Bartošova Lehôtka
Bartošova Lehôtka 80, 967 01 Kremnica
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Moravské Lieskové
Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Obec Medzianky
Medzianky 86, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Obec Plášťovce
935 82 Plášťovce 345
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Obec Zemiansky Vrbovok
Zemiansky Vrbovok 13, 962 41 Bzovík
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Obec Uňatín
Uňatín 49, 962 41 Uňatín
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Obec Trpín
Trpín 31, 962 44 Trpín
Dátum: 04.03.2016
Poznámka: