Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, 905 01 Senica
Dátum: 12.01.2023
Poznámka:
OLO a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Dátum: 15.08.2016
Poznámka:
One Title SPV, a. s.
Ružinovská 42, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 12.07.2019
Poznámka:
PAMIZ, s.r.o.
411, 018 64 Košeca
Dátum: 19.05.2020
Poznámka:
PCP Invest, s.r.o.
Niklova 4346/0, 926 00 Sereď
Dátum: 23.06.2016
Poznámka:
Plastika, a.s.
Novozámocká 222, 949 05 Nitra
Dátum: 04.04.2014
Poznámka:
Plášťovce
Plášťovce 345, 935 82 Plášťovce
Dátum: 28.02.2018
Poznámka:
Poľnohospodárske družstvo
034 71 Ludrová
Dátum: 14.09.2015
Poznámka:
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Široká 4285, 058 01 Poprad
Dátum: 22.06.2023
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
Dátum: 04.02.2022
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
Dátum: 16.06.2020
Poznámka:
PPC Investments, a. s.
Magnetová 12, 831 04 Bratislava
Dátum: 26.01.2016
Poznámka:
PPS Group a.s.
Tajovského 7, 962 12 Detva
Dátum: 18.12.2023
Poznámka:
Prevádzkareň obce Lendak
Kostolná 194/14, 059 07 Lendak
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a.s.
Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
Dátum: 13.08.2019
Poznámka:
Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o.
Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce
Dátum: 11.03.2015
Poznámka:
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, 841 01 Bratislava
Dátum: 06.05.2020
Poznámka:
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
Dátum: 07.12.2023
Poznámka:
RE, s.r.o.
Rebarborová 47, 821 07 Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
RELCO SLOVAKIA s.r.o.
Chotárna 15, 949 01 Nitra
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: