obec Nevoľné
Nevoľné č. 33, 967 01 Kremnica
Dátum: 06.11.2023
Poznámka:
Obec Plášťovce
935 82 Plášťovce 345
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Obec Plešivec
ČSLA 1, 049 11 Plešivec
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Obec Podbrezová
Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
Dátum: 20.12.2017
Poznámka:
Obec Rokycany
Rokycany 45, 082 41 Bajerov
Dátum: 15.02.2018
Poznámka:
Obec Rudník
906 23 Rudník č. 1
Dátum: 20.10.2017
Poznámka:
Obec Rykynčice
Rykynčice 60, 962 55 Rykynčice
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Selce
Selce 1, 962 51 Čabradský Vrbovok
Dátum: 29.02.2016
Poznámka:
Obec Spišské Hanušovce
Spišské Hanušovce 97, 059 04 Spišské Hanušovce
Dátum: 26.02.2016
Poznámka:
obec Spišské Hanušovce
Spišské Hanušovce 97, 059 04 Spišské Hanušovce
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Dátum: 09.06.2022
Poznámka:
Obec Trpín
Trpín 31, 962 44 Trpín
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
obec Údol
Údol 2, 065 45 Údol
Dátum: 13.11.2023
Poznámka:
Obec Uňatín
Uňatín 49, 962 41 Uňatín
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Obec Vydrník
Vydrník 55, 059 14 Spišský Štiavnik
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 102, 900 66 Vysoká pri Morave
Dátum: 26.02.2016
Poznámka:
obec Zákamenné
Zákamenné 1002, 029 56 Zákamenné
Dátum: 27.03.2018
Poznámka:
Obec Zemiansky Vrbovok
Zemiansky Vrbovok 13, 962 41 Bzovík
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Okresné stavebné bytové družstvo
sídlisko SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, 905 01 Senica
Dátum: 12.01.2023
Poznámka: